In trang này | Close Window

BT Song dien tu-Trac nghiem

In từ: My Website
Category: Phổ biến kiến thức
Tên diễn đàn: Kiến thức Vật lý
Giới thiệu: Thế nào là vật lý? Ồ! Tất nhiên không phải dùng lý để vật nhau rồi
URL: http://ttgdtxlaocai.vn/forum/forum_posts.asp?TID=3548
In ngày: 26 May 2018 lúc 12:54pm
Phiên bản Software: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: BT Song dien tu-Trac nghiem
Viết bởi: thanh mai lc
Tiêu đề: BT Song dien tu-Trac nghiem
Ngày viết: 21 Jan 2013 lúc 4:18pm

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phát biểu nào sau đây nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc là không đúng?

A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu từ đỏ tới tím

B. Chiết suất n của chất lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc  là khác nhau

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính

D. Khi ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất đối với ánh sáng tím là lớn nhất

Câu 2.Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra

A. chỉ với lăng kính thủy tinh

B. chỉ với lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng

C. ở mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau

D. ở mặt phân cách giữa một môi trường rắn hoặc lỏng với chân không( hoặc không khí)

Câu 3. Biết I là ánh sáng  ánh sáng trắng, II là ánh sáng đỏ, III là ánh sáng vàng, IV là ánh sáng tím. Trật tự sắp xếp giá trị ánh sáng đơn sắc theo thứ tự tăng dần là:

            A. I,II,III                        B. IV, III, II                               C.I, II, IV                 D. I, III, IV     

Câu 4. Một chùm sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vệt sáng

A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc        B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc

C. Có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc

D. có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên

Câu 5. Khi tăng nhiệt độ của dây tóc bong điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát rat hay đổi như thế nào?

A. Sáng dần lên nhưg chưa đủ bảy màu cầu vồng

B. Ban đầu chỉ có màu đỏ sau đó lần lượt có thêm màu vàng cuối cùng khi có nhiệt độ cao mới có đủ bảy màu chứ không sáng thêm

C. Vừa sáng dần vừa trải rộng từ màu đỏ qua các màu da cam, vàng … cuối cùng khi có nhiệt độ cao mới thấy rõ có đủ 7 màu

D. Hoàn toàn không thay đổi

Câu 6.Điều nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

C. Quang phổ liên tục là một dải những vạch màu riêng biệt trên một nền tối

D. Quang phổ liên tục do các vật rắn , lỏng hoặc khí  có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra

Câu 7. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ lăng kính trước khi đi qua thấu kính ẩu buồng ảnh là

A. một chùm tia phân kỳ có màu sắc khác nhau

B. tập hợp một chùm tia sáng song song,mỗi chùm một màu, có hướng không trùng nhau

C. một chùm tia phân kỳ màu trắng.                 

D. một chùm tia sáng màu song song.

Câu 8.Sự đảo vạch quang phổ là

A. sự đảo ngược vị trí à thay đổi màu sắc vạch quang phổ

B. sự chuyễn môt vạch sáng khi phát xạ thành một vạch tối khi hấp thụ

C. sự đảo ngược vị trí các vạch phát xạ.                       

D. sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ

Câu9. Phép phân tích quang phổ là

A. phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc

B. phép xác định thành phần hóa học của một chất ( hợp chất) dựa trên việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do nó phát ra.

C. phép xác định loại quang phổ do vật phát ra.

D. phép đo tốc độ và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được

Câu 10. Phát biểu nào sau không đúng ?

           Cho các chùm sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím.

           A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

           B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.

           C. Mỗi chùm sáng trên đều có một bước sóng xác định.

           D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.

 Câu 11.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Y-âng, trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là

           A. một vạch ánh sáng chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu.

           B. một dải ánh sáng màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

           C. tập hợp các vạch sáng trắng và tối xen kẽ nhau.

           D. tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách đều nhau.

Câu 12. Từ hiện tượng tán sắc ánh sáng, kết luận nào sau đây đúng khi nói về chiết suất của một môi trường ?

           A. Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

           B. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài.

           C. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn.

           D. Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua.

Câu 13(câu 24 ôn tập tốt nghiệp năm 2009) Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

           A. 0,4 μm.                      B. 0,45 μm.                     C. 0,68 μm.                     D. 0,72 μm.

Câu 14. (câu 33 ôn tập tốt nghiệp năm 2009) Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng hai khe young cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0.76µm. Trên màn quan sát thu được dãi quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ bậc một ngay sát vân trung tâm là

           A.0,38mm                       B.0,45mm                        C.0,50mm                        D.0,55mm

Câu 15. (câu 31 ôn tập tốt nghiệp năm 2009) Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ/ > λ thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ/. Bức xạ λ/ có giá trị nào dưới đây ?

           A. λ/  = 0,48 μm.             B. λ/  = 0,52 μm.              C. λ/  = 0,58 μm.              D. λ/  = 0,60 μm.

Câu 16. (câu 32 ôn tập tốt nghiệp năm 2009) Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe young cách nhau 3mm hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 3m . sử dụng ánh sáng co bước sóng λ, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:

           A.0.40µm                        B. 0.50µm                        C. 0,55µm                         D. 0,60µm
In trang này | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info